Top
 
شرح وظایف

مدیریت آموزش و پروش ناحیه یک یزد

1مجتمع آموزشی حضرت جواد الائمه (ع)

الف : مدیر  

-رعایت دقیق آیین نامه اجرایی و امتحانات مدارس

-حسن اجرای فعالیتهای آموزشی و پرورشی، مالی، اداری

-داشتن تقویم اجرایی و برنامه ریزی ماهیانه و سالیانه و انجام به موقع موارد پیش بینی شده

-توجه جدی به امور آموزشی و پرورشی و داشتن نوآوری و خلاقیت در امور آموزشی

-توجه ویژه به امر نماز، نمازخانه، امام جماعت و حضور فعال در مراسم نماز مدارس.

-به کارگیری همکاران مجرب، پرتلاش، خلاق، متعهد

-نظارت بر کلیه مکاتبات یا هر نوع ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی

-نظارت بر فعالیتهای آموزشی و پرورشی معلمان و حجم تکالیف درسی

-نظارت بر مشارکت فعال دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پرورشی به خصوص مسابقات علمی و فرهنگی هنری

-تشکیل جلسات شورای مدرسه،شورای معلمان یا دبیران، شورای دانش آموزی، انجمن های کلاسی، عمومی و ارسال گزارش به دفتر مجتمع

-برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، کتابخانه و ...

-تلاش در جهت تقویت فعالیتهای مربوط به آموزش زبان انگلیسی و آشنایی دانش آموزان با اینترنت

-توجه خاص به امور تحقیقی، پژوهشی و خلاقیتی

-تلاش در جهت مشارکت فعال دانش آموزان در فعالیتهای گروهی، کلاسی و مدرسه ای.

-برنامه ریزی برای تشکیل کلاس های تست و تقویتی در شروع سال تحصیلی

-برنامه ریزی و تلاش برای قبولی دانش آموزان در مدارس خاص

-نظارت مستمر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تلاش برای رفع ضعف درسی آنان

-نظارت بر اجرای برنامه های زمان بندی شده آزمون ها، گردشهای علمی و .... در طول سال تحصیلی

-برنامه ریزی جهت تحقق اهداف هشت گانه به ویژه هدفهای مربوط به امور اجتماعی، دینی و فرهنگی هنری دانش آموزان.

-برنامه ریزی برای تشکیل نمایشگاه از فعالیتهای فوق برنامه به صورت ماهیانه و برگزاری جشنواره دستهای کوچک، اندیشه های بزرگ آفرینش دستها،

-نظارت بر حسن اجرای گرامیداشت مناسبت ها و ایام ا... با مشارکت دانش آموزان

-حسن سلوک و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

-به امضاء رساندن فرم های ارزشیابی به کارکنان واحد تحت امر خود

-استفاده از توانمندی های اولیاء در امور برنامه ریزی آموزشی و پرورشی

-جذب کمک های مردمی و دقت در انجام هزینه های ضروری

-برنامه ریزی برای ارتقای هرچه بیشتر دانش معلمان و کارکنان مدرسه

-نظارت بر فرآیند بودجه بندی برنامه درسی ارائه شده از سوی معلمان و مربیان فوق برنامه

-تقسیم کار بین معاونین و کلیه عوامل مدرسه و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشگاه

-پاسخ به موقع به مکاتبات اداری

-نظارت بر فعالیت مراقبت بهداشت و اجرای دستورالعمل های بهداشتی

-نظارت بر فعالیتهای مشاوره و پیگیری موارد فرم ثبت رفتاری و برنامه مطالعاتی دانش آموزان

-صرفه جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر

-توجه کامل به توصیه های موسسه و اجرای دستورالعمل های مجتمع

-داشتن نقش فعال در ایجاد تفاهم در محیط کار

-شرکت در جلساتی که از طرف مجتمع تعیین می شود.

 

ب: معاونین اجرایی 

 -همکاری در برنامه ریزی برای شروع سال تحصیلی با مدیر و معاون پایه

 -برنامه ریزی و همکاری در انجام به موقع و مطلوب مراسم صبحگاهی، نماز جماعت و سایر مراسم با همکاری مربی پرورشی

-کنترل و نظارت دقیق بر امر سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان

-مراقبت از دانش آموزان به هنگام سوار و پیاده شدن از سرویس ها

-نظارت دقیق بر امر حضور و غیاب کادر آموزشگاه

 -رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و آگاه ساختن اولیاء

 -ایجاد نظم در آموزشگاه

 -تماس با خانواده ها در موارد انضباطی با هماهنگی معاونین پایه

 -نظارت بر فعالیتهای خدمتگزار  و سرایدار

 -هماهنگی در برنامه ریزی بازدیدها، اردوها و گردش های علمی با معاونین پایه

 -تهیه و تنظیم گزارش های لازم از مسائل جاری آموزشگاه و ارائه به مدیر

 -برنامه ریزی جهت مشارکت بیشتر دانش آموزان در فعالیتهای جاری آموزشگاه و گروههای دانش آموزی

 -حضور در آموزشگاه در اوقات رسمی و تعطیلات فصلی طبق مقررات.

 -شرکت فعال در جلسات، شوراها و دوره های کارآموزی و پیشنهاد شده از طریق مجتمع، اداره

 -همکاری در برنامه ریزی کلاس های فوق برنامه، تقویتی، تست و نظارت بر اجرای آن

 -انجام مکاتبات اداری و تنظیم درست و نگهداری سوابق اداری و دفاتر اداری موجود در آموزشگاه

 -انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر براساس اختیارات تفویض شده

 -همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر

 -نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار ، امتحانات و اموال و ....  و نگهداری سوابق اسناد و مدارک

 -شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنها.

 -مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعات تفریح و ....

 -کوشش در جهت رفع مشکلات آموزشی با همکاری معاون پایه و مربی پرورشی.

 -تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری و ثبت نمرات.

 -نظارت کامل بر امر تغذیه و بوفه و کنترل موارد ایمنی و بهداشتی آموزشگاه.

-مشارکت فعال در شوراهای دانش آموزی در جهت استفاده از نظرات  شورا و همچنین سپردن فعالیت های مدرسه ای به دانش آموزان.

 

ج: معاون پایه

-ارزیابی مداوم از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

-برنامه ریزی و زمان بندی آزمون های کلاسی و پایه ای با هماهنگی دبیران و معلمان و مربیان و اطلاع رسانی به موقع خانواده ها و دانش آموزان.

-بایگانی دقیق و منظم نتایج  آزمونها به گونه ای که مقایسه و ارزیابی برای سال بعد امکان پذیر باشد.

-تشکیل بانک سوال به گونه ای که هر سال سوالات جدیدی طرح گردد.

-مراقبت از امور تحصیلی کلیه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان سرآمد و ضعیف به نحوی که هرکدام به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.

-تماس مداوم با خانواده ها به صورت تلفنی یا حضوری و یا نظرخواهی کتبی درباره وضعیت کلی آموزشگاه، امور تحصیلی -دانش آموزان و گزارش به موقع به مدیر و شورای آموزش (در طول سال تحصیلی سه نوبت)

-نشست ماهانه با همکاران با حضور مدیر آموزشگاه جهت بررسی مسائل آموزشی و تربیتی و استفاده از نظرات آنها (به صورت پایه ای هر ماه و به صورت کلی دو نوبت در سال)

-کمک به حل مشکلات درسی دانش آموزان با هماهنگی دبیر و معلم مربوطه.

-برنامه ریزی جهت شناسایی استعداد دانش آموزان در زمینه های مختلف و شرکت آنها در گروههای کلاسی و مدرسه ای.

-ترسیم نمودار مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت ارائه به شورای آموزش و نصب در تابلو دفتر آموزشگاه.

-حضور در آموزشگاه در اوقات رسمی و تعطیلات فصلی طبق مقررات.

-همکاری با دبیران، معلمان و مربیان و مشاور و رسیدگی به مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان.

-همکاری و نظارت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعات تفریح با معاون اجرایی

-همکاری با کادر اجرایی در برنامه ریزی فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان به خصوص در ایام عید و تابستان.

-ارائه به موقع گزارش انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی به مدیر آموزشگاه.

-برنامه ریزی و همکاری با دبیران و معلمان و مربیان در رابطه با گردش های علمی، اردو و بازدیدها.

-همکاری در مراقبت از دانش آموزان به هنگام پیاده شدن از سرویس و زنگهای تفریح

-کمک در انجام مکاتبات اداری و نگهداری سوابق اداری و دفاتر موجود آموزشگاه

-همکاری با معاون اجرایی در زمینه اجرای برنامه صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت.

-همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر.

-به عهده گرفتن وظایف دبیران ، معلمان و مربیان در غیاب آنان.

-انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر براساس اختیارات تفویض شده.

-تهیه امکانات مورد نیاز و برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات و وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی

-تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری و ثبت نمرات

-مشارکت فعال در جلسات شورای دانش آموزی به منظور استفاده از نظرات شورا و واگذاری فعالیتهای مدرسه ای به         دانش آموزان.

 

د:  معاون پرورشی

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری، صداقت در کردار، پرهیز از غیبت

-رعایت آداب،اخلاق و حجاب اسلامی و رسیدگی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان

-برخورد مناسب با ارباب رجوع و پیگیری امور مربوط به مراجعین

-اجرای مراسم صبحگاهی (قرآن، دعا، سرود، مقاله و ...) با همکاری مسئولین مدرسه

-برنامه ریزی برای آموزش نماز دانش آموزان، برگزاری نماز جماعت در زمان و مکان مناسب با رعایت شرایط سنی آنان و تشویق و ترغیب آنان جهت شرکت در نماز جماعت

-نظارت بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان براساس موازین و دستور العمل های مربوطه زیر نظر مدیر مدرسه

-توجه و اهمیت خاص به یادگیری قرآن در دانش آموزان و تلاش در جهت اشاعه فرهنگ قرآنی و کلام معصومین

-تهیه مقدمات برگزاری مراسم در ایام خاص (اعیاد، عزاداری ها و ....) با هماهنگی ستاد تربیتی مدرسه

-تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبت های مختلف

-برگزاری سخنرانی های کوتاه و ساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی، سیاسی، تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر رئیس مدرسه

-همکاری در تشکیل کتابخانه و تهیه و تأمین لوازم اولیه و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه به نحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند.

-برنامه ریزی برای مشارکت جدی و فعال دانش آموزان در کلیه فعالیتهای پرورشی به خصوص گرامیداشت
مناسبت ها و ایام ا...

-همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمن های دانش آموزان با رعایت مقررات مربوطه

-همکاری در تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی

-همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش آموزان از مراکز صنعتی، علمی و خدماتی

-همکاری با مدیر مدرسه در مورد تشکیل شوراها و گروههای پرورشی، آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان و تنظیم برنامه جهت تماسهای لازم با اولیاء دانش آموزان

-شرکت فعال در کلاس های کارآموزی و بازآموزی و گردهمائی که از طریق منطقه و موسسه ابلاغ می شود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسی ها برای بهبود امور پرورشی از طریق طرح مسائل مربوطه در شورای معلمان

-شرکت در جلسات شورای معلمان و سایر شوراهایی که از سوی مدیر و موسسه تعیین می شود با رعایت مقررات

-تشویق دانش آموزان به کارهای پژوهشی و تخصصی خاص و شرکت فعال در گروههای مورد علاقه

-ابداع شیوه های موثر در کار و تلاش در جهت کسب مهارتهای شغلی

-پذیرفتن اشتباهات خود و کوشش در جهت رفع آنها

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

-تشکیل شورای دانش آموزی به منظور استفاده از نظرات آنان و سپردن فعالیت های مدرسه به دانش آموزان

-انجام سایر امور ارجاعی عند اللزوم

 

هـ:   معلمان مدارس

-تلاش جهت ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی و بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان وارائه پیشنهاد به شورای معلمان جهت کاهش آن

-همکاری در تهیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه.

-کوشش به منظور افزایش اثربخشی روش های نوین تدریس، حضور در کلاسهای ضمن خدمت

-مشارکت در تنظیم برنامه های پرورشی، تقویت اعتقادات دینی و اخلاقی و آداب اسلامی و امور پرورشی دانش آموزان

-رعایت شئونات اسلامی در حد متعارف

-اتخاذ تدابیر مناسب جهت ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیردرسی

-اظهار نظر و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص منابع آموزشی، جزوات کمک درسی، تکالیف خلاقیتی، وسایل کمک آموزشی و ...

-تلاش جهت مشارکت فعال دانش آموزان در امور مدرسه و فعالیت های مشارکتی

-شرکت فعال  در جلسات شورای معلمان و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی

-داشتن انضباط اداری، همکاری با کارکنان و ورود و خروج به موقع به آموزشگاه و کلاس

-تسلط به امر تدریس، داشتن طرح درس سالانه و روزانه

-برگزاری آزمون های مستمر، مرحله ای و تحلیل نتایج ارزشیابی و باز خورد به موقع آن

-بکارگیری وسایل کمک آموزشی با توجه به محتوای کتب درسی و حداکثر استفاده از آزمایشگاه، سمعی، بصری، کتابخانه

-شرکت دادن دانش آموزان در امر تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی

-تشویق دانش آموزان به شرکت در کارهای پژوهشی و فعالیتهای گروهی مورد علاقه.

-توجه به امور مربوط به بازدیدها و گردش های علمی و رسانه های آموزشی

-تشویق به موقع دانش آموزان ساعی و توجه به دانش آموزان متوسط و ضعیف و توجه به اصل تفاوت های فردی

-در نظر گرفتن توانایی و استعداد دانش آموزان و اهداف تکلیف در تعیین و میزان تکلیف دانش آموزان

-توجه به دانش آموزان مشکل دار و جویا شدن علل آن با هماهنگی مسئولین آموزشگاه

-تنظیم فرم مربوط به ثبت رفتار دانش آموزان و پیگیری آن

-توجه جدی به ارتقاء فرآینده آموزش به ویژه پوشه کار (کارنمای معلم، پوشه کار دانش آموز)

-حضور در مراسم نماز جماعت آموزشگاه به منظور تشویق دانش آموزان به امر نماز

-بررسی و تصحیح به موقع و دقیق ارزشیابی ها، آزمون ها، تکالیف دانش آموزان و بازخورد به موقع آن به اولیاء ودانش آموزان

-تلاش در جهت تقویت فعالیت های علمی، پژوهشی و بکارگیری راههای مناسب جهت تقویت انشاء و نامه نگاری

-ارتباط صمیمی با دانش آموزان، تعامل با خانواده ها و جلب رضایت آنها و تشکیل به موقع انجمن های کلاسی و استفاده مناسب از موقعیت علمی، فرهنگی خانواده ها جهت هرچه بهتر شدن جریان آموزشی

-همکاری با مدیر، معاونین و سایر همکاران در فعالیت های مدرسه

 

و: دبیران راهنمایی

 

-شناسایی دانش آموزان و آگاهی از وضعیت روحی، روانی و خانوادگی آنها در ابتدای سال تحصیلی

-تلفیق امر آموزش با امر مهم و خطیر پرورش در کلاس درس

-ارائه گزارش مکتوب از عملکرد کلاس خود در پایان هر ماه

-همکاری با معاون پایه در برقراری ارتباط با اولیاء

-حضور فعال و مستمر در جلسات شورای دبیران و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود

-مسئولیت پذیری و داشتن اخلاق حسنه اسلامی در محیط آموزشی

-تشکیل گروه آموزشی مرتبط با رشته تدریس خود و تشکیل جلسات ماهانه گروه و ارائه گزارش

-ثبت فعالیت ها و نمرات ارزشیابی مستمر در دفاتر کلاسی

-آگاه ساختن معاون پایه از افت یا پیشرفت درسی دانش آموزان

-استفاده از روش های نوین تدریس و به کار بردن وسایل کمک آموزشی جهت ارتقای سطح علمی دانش آموزان

-آماده سازی شرایط و فعال کردن کلاس با ارائه کارهای گروهی و فردی

-حضور فعال و مشارکت در جلسات برقراری ارتباط با والدین و آگاه ساختن اولیاء از وضعیت تحصیلی فرزندشان

-تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیتهای گروهی مورد علاقه

-تشکیل انجمن های پژوهشی و جمع آوری آثار تحقیقاتی دانش آموزان

-حضور به موقع در مدرسه، در صورت غیبت حتماً مسئولین آموزشگاه را مطلع سازند

-همکاری با معاونین اجرایی و پایه در برنامه ریزی گردش های علمی و اردوها و بازدیدها

-هماهنگی با معاون پایه در برنامه ریزی و زمان بندی آزمون های کلاسی

-همکاری با کادر اجرایی در امر برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی

-همکاری در برگزاری جلسات امتحانی با معاونین اجرایی و پایه

-رعایت حدود زنگهای تفریح و حضور به موقع در کلاس

-عدم تبعیض میان دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی دانش آموز

-احترام گذاشتن به شخصیت دانش آموز و عدم تحقیر او در کلاس

-تهیه پوشه کار و ثبت فعالیتهای خود به صورت مکتوب و مصور

 

ز: امور دفتری مدارس

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-رعایت آداب و اخلاق و حجاب اسلامی

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری و صدات در گفتار و کردار

-رعایت دقیق موازین اسلامی شرعی و قانونی در انجام وظایف محوله

-اقدام به ثبت نام دانش آموزان با رعایت مقررات مربوطه و طبق دستور مدیر مدرسه یا جانشین وی

-تهیه و تنظیم فرم ها و پرسشنامه های آماری مربوط به کارکنان و دانش آموزان و ارسال به موقع

-تشکیل پرونده های تحصیلی دانش آموزان و کارکنان و مراقبت در حفظ و نگهداری آنها

-وارد کردن نامه های واصله در دفاتر اندیکاتور و اندیکس و تحویل به مدیر مدرسه جهت ارجاع به متصدیان مربوطه

-ارسال نامه های مدرسه به واحدهای مربوطه و دریافت پاسخ آنها

-تنظیم و ثبت اموال و اثاثیه و سایر تجهیزات مدرسه در دفاتر اموال برابر با ضوابط و مقررات مربوطه و همچنین اقدام به برچسب اموال

-وارد کردن نمرات امتحانی هرثلث در برگ اعلام نتایج و ارسال آن جهت اطلاع اولیاء دانش آموزان و باز تحویل گرفتن از آنان

-شرکت در جلسات و شوراهایی که از سوی مدیر یا مجتمع پیشنهاد می شود.

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

 

ح: مشاور

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-رعایت آداب، اخلاق و حجاب اسلامی

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری و صداقت در گفتار و کردار

-شرکت در جلسات و شوراهایی که از سوی مدیر یا مجتمع پیشنهاد می شود

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

-رعایت سلسله مراتب اداری

-پذیرفتن اشتباهات خود و کوشش در جهت رفع آن

-برنامه ریزی و انجام فعالیتهای راهنمایی و مشاوره در مدرسه به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی دانش آموزان و تلاش در جهت حل مشکلات رفتاری آنان

-تشکیل پرونده مشاوره ای برای دانش آموزان

-برنامه ریزی جهت دعوت تدریجی خانواده ها وارائه خدمات راهنمایی و مشاوره مرتبط با مشکلات دانش آموزان

-برنامه ریزی به منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خطر و معرفی آنان جهت دریافت خدمات تخصصی

-ارجاع دانش آموزان به مراکز و مراجع ذیصلاح به منظور استفاده از خدمات تخصصی و حمایتی

-ارتباط مستمر با کارکنان مدرسه و خانواده ها به منظور افزایش آگاهی و جلب مشارکت آنان در برنامه های راهنمایی و مشاوره

-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و استفاده از روش های موثر در کاهش مشکلات تحصیلی آنان

-انجام مشاوره های گروهی و کلاسی در جهت آشنایی دانش آموزان با مسائل روحی و روانی و آسیب های اجتماعی

-شناسایی دانش آموزان و آگاهی از وضعیت روحی روانی و خانوادگی در ابتدای سال تحصیلی و انعکاس آن به دبیران/معلمان

-انجام سایر اموری که از جانب مدیر یا مجتمع پیشنهاد می شود.

 

 

ی: متصدی آزمایشگاه

 

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-رعایت آداب و اخلاق و حجاب اسلامی

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری و صداقت در گفتار و کردار

-شرکت در جلسات و شوراهایی که از سوی مدیر یا مجتمع پیشنهاد می شود

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

-آماده نگه داشتن آزمایشگاه به طور دائم برای آزمایش و دروس عملی

-تنظیم برنامه آزمایشگاه با همکاری معاون پایه

-همکاری با معلمان یا دبیران و دانش آموزان در امر استفاده از آزمایشگاه

-همکاری با معلمان یا دبیران جهت آماده نمودن وسایل برای انجام آزمایشها

-انجام هرگونه اقدام در جهت حفظ و نگهداری از وسایل آزمایشگاه و ارائه گزارش به مسئولین

-نظارت در جمع آوری و تنظیف وسایل بعد از هر جلسه آزمایش

-اطلاعات کافی در مورد نگهداری و مصرف مواد گوناگون

-اطلاعات کافی درباره استفاده درست و بهینه از وسایل گوناگون

-دادن نکات ایمنی به دانش آموزان

-تهیه دفتر جهت تنظیم فهرست و صورت لوازم موجود در آزمایشگاه

-تهیه دفتر گزارش کار آزمایشگاه

-انجام کارهای پژوهشی خاص، مشارکت در فعالیتهای آزمایشگاهی به منظور آمادگی بیشتر در مسابقات آزمایشگاهی

-رعایت سلسله مراتب اداری

-ابداع شیوه های موثر در کار و تلاش در جهت کسب مهارتهای شغلی

-پذیرفتن اشتباهات خود و کوشش در جهت رفع آن

 

ک: مربیان فوق برنامه 

 

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-رعایت آداب و اخلاق و حجاب اسلامی

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری و صداقت در گفتار و کردار

-شرکت در جلسات و شوراهایی که از سوی مدیر یا مجتمع پیشنهاد می شود.

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

-داشتن فرم هدفگذاری و تدریس طبق جدول هدفگذاری

-رسیدگی دقیق و مستمر به فعالیت های دانش آموزان و مشارکت آنها در فعالیتهای پژوهشی خاص و گروهی

-تکمیل دفترچه ارتباط وکارتکس اطلاع رسانی کامل به خانواده ها و تکمیل کارنامه توصیفی در پایان سال تحصیلی.

-همراهی دانش آموزان هنگام حضور در کارگاه، آزمایشگاه و...

-همکاری با مدیر، معاون و معلمان

-احساس مسئولیت و دلسوزی در انجام وظیفه

-رسیدگی مرتب به حضور و غیاب دانش آموزان و گزارش به دفتر آموزشگاه

-پرهیز ار اسراف و تبذیر

-داشتن خلاقیت و نوآوری در امور محوله

-تبادل نظر و استفاده از تجربیات سایر همکاران

-برخورد صحیح و منطقی با کلیه دانش آموزان و پرهیز از تبعیض در کلاس

-تلاش برای شناخت هرچه بیشتر استعدادهای دانش آموزان و هدایت برای تقویت و شرکت در مسابقات فرهنگی، هنری

-آماده کردن دانش آموزان برای شرکت در جشنواره فرهنگی و هنری دست های کوچک، اندیشه های بزرگ

-ابداع شیوه های موثر در کار و تلاش در جهت کسب مهارتهای شغلی

-پذیرفتن اشتباهات خود و کوشش در جهت رفع آن.

 

ل: مربی تربیت بدنی

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-رعایت آداب و اخلاق و حجاب اسلامی و رسیدگی به مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری، صداقت در کردار

-شرکت در جلسات و شوراهایی که از سوی مدیر یا مجتمع تعیین و پیشنهاد می شود.

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

-ملبس بودن به لباس کامل ورزشی در ساعات ورزش جهت الگو قرا رگرفتن برای دانش آموزان و تشویق و ترغیب           دانش آموزان به این امر

-تهیه و تنظیم طرح درس هفتگی ماهانه و فصلی تربیت بدنی در چارچوب دستور العمل های مربوطه

-اجرای فعالیت های ورزشی و تمرینات ورزشی در جهت برطرف کردن ضعفها و ناهنجاری های بدنی دانش آموزان

-اجرای مجموعه برنامه های بدن سازی جهت تقویت قابلیت های جسمانی و افزایش آمادگی عمومی بدن
دانش آموزان

-هماهنگ سازی فعالیت های ورزشی با روند رشد جسمانی اعم از وزن قد قابلیت های جسمانی و راهنمایی و کمک به دانش آموزان در جهت سیر طبیعی رشد

-اجرای برنامه های ورزشی ویژه مراسم ایام ا... و اعیاد مذهبی با همکاری مسئولین آموزشگاه

-تشکیل گروه های ورزشی آموزشگاه در جهت سازماندهی فعالیت های ورزشی با همکاری مدیر مدرسه

-تشکیل انجمن ورزشی آموزشگاه به کمک مدیر مدرسه و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارسال به تربیت بدنی منطقه یا شهرستان

-برگزاری مسابقات تشویقی داخل آموزشگاه در رشته های مجاز با کمک انجمن ورزشی مدرسه به منظور شناسایی و انتخاب بهترین دانش آموزان ورزشکار

-تشکیل تیم های مختلف ورزشی آموزشگاه و شرکت در مسابقات منطقه یا شهرستان

-نظارت بر اجرای مراسم ورزشی صبحگاه

-تشکیل کانونهای ورزشی در مدرسه با هماهنگی و همکاری مدیر مدرسه

-ارائه پیشنهادات مفید به مسئولین مدرسه و مجتمع در جهت بالا بردن کیفیت برنامه های تربیت بدنی

-نظارت و توجه به امور ایمنی و بهداشتی دانش آموزان و آموزش نکات لازم در زمینه بهداشت ورزشی با کمک و همکاری مسئولین ذیربط

-پیش بینی و برآورد کمبود وسائل ورزشی و نظارت و پیگیری برای تعمیرات وسایل و راه اندازی اماکن و زمین های ورزشی با کمک مدیر آموزشگاه و مسئولین

-حفظ و نگهداری از وسایل و امکانات ورزشی آموزشگاه و استفاده بهینه از آنها

-اجرای دقیق ارزشیابی درس تربیت بدنی برابر دستور العمل های مربوطه

 

 

م: مراقبین بهداشت

-حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات

-رعایت آداب و اخلاق و حجاب اسلامی و رسیدگی به مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان

-داشتن تواضع، فروتنی، متانت، رازداری و صداقت در گفتار و کردار

-شرکت در جلسات و شوراهایی که از سوی مدیر یا مجتمع تعیین و پیشنهاد می شود

-واگذاری پاره ای از مسئولیتهای بهداشتی به دانش آموزان و تشکیل گروههای بهداشتی نظیر آموزشیار بهداشت و ....

-توجه کامل به توصیه های مسئولین مدرسه و مجتمع

-آموزش بهداشت به دانش آموزان

-کنترل رشد و نمو دانش آموزان

-مراقبت مستمر از بهداشت و ایمنی محیط مدرسه و ارسال گزارش به مراجع ذیربط

-بررسی وضع روانی و رفتاری دانش آموزان و تأمین بهداشت مدرسه

-انجام کمک های اولیه در موارد اورژانس

-تشکیل و اداره واحد بهداشت مدرسه

-همکاری با مسئولین در بیمه کردن دانش آموزان در برابر حوادث و پیشگیری امور مربوط به آن

-همکاری با مراکز بهداشتی در امور کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیردار و غیرواگیر

-گزارش موارد بیماری های واگیر و معرفی بیماران به مرکز درمانی

-کنترل بهداشت فردی دانش آموزان و جدا نمودن دانش آموز بیمار

-تکمیل شناسنامه سلامت برای کلیه دانش آموزان

-آموزش بهداشت به اولیاء دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه

-بزرگداشت مناسبت های بهداشتی، تهیه نشریه بهداشتی، تهیه مطالب آموزنده و کوتاه بهداشتی و قراردادن در دید دانش آموزان

-همکاری و هماهنگی با پزشک مجتمع.

ن: خدمتگزار، سرایداری مدارس

 

-مراقبت و بازدید ساختمان و تأسیسات به هنگام شب و عند اللزوم دادن گزارش مربوطه به مسئول مربوطه

-بررسی ساختمان و تأسیسات و بازدید مرتب به پشت بام ها و آبریزگاهها و گزارش به موقع به مراجع مربوطه جهت پیشگیری از هرگونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالی

-شرکت در کلاسهای کارآموزی مربوط به ایمنی های محیطی، آتش نشانی و غیره.

-حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات کار اداری و تنظیف کامل اطاقها و محوطه محل کار براساس تقسیم کار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و درتابستان و انجام دیگر وظایف

-مراقت در تمیز نگه داشتن دائمی کلاسها و سالنها و سرویس های بهداشتی و حیاط واحد آموزشی براساس تقسیم کار

-مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه واحد متبوعه و دادن گزارش های مربوط به آن در صورت لزوم

-گزارش به موقع به مسئولان مدرسه در مورد اماکن و تأسیسات واحد مربوطه به شغل که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند

-مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود

-همکاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر

-رعایت مراتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه به خصوص با          دانش آموزان و اولیاء آنها و احتراز از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان

-کوشش در حفظ اموال مدرسه

-صرفه جویی و جلوگیری از اسراف

-رعایت اصول اخلاقی در محل کار

-انجام به موقع مواردی که توسط مدیر یا مسئولین مجتمع پیشنهاد می شود